Wedstrijdzaken

Voor alle leden geldt: Alleen in dringende gevallen kan men de wedstrijd afzeggen bij de aanvoerder/leider van het eigen team en bij de wedstrijdsecretaris. Behoudens onvoorziene omstandigheden afzeggen minimaal 48 uur voor de wedstrijd.

Reiskosten

0 - 20 km € 1,50
21 - 30 km € 2,00
31 - 40 km € 2,50
41 - 50 km € 3,00
51 - 60 km € 3,50
61 - 70 km € 4,00
71+      km € 5,00

Invallers hoeven geen reisgeld te betalen. Supporters betalen mee als er een extra auto voor moet rijden. Reiskostenvergoedingen kunnen bij de penningmeester worden aangevraagd indien:

  • Wedstrijden verder zijn dan 75 km, waardoor de reisgeldvergoeding betaald door de teamleden niet genoeg is om de kosten te dekken
  • Er andere reiskosten zijn dan kilometers, bijv. tunnel of pontgeld, waardoor de reisgeldvergoeding betaald door de medeteamleden niet genoeg is.
  • Er een aantal invallers meedoen, waardoor de reisgeldvergoeding betaald door de medeteamleden niet genoeg is.

De kilometervergoeding bedraagt 14 cent per kilometer. Het geld dat door de teamleden (inl. chauffeur) al wordt betaald, wordt van de kilometerkosten afgetrokken.


Vertrek

Alle teams vertrekken in de zomer vanaf de kantine en in de winter vanaf de sporthal. Tenzij anders vermeld in de weekbrief.