Sportiviteit en respect

Bij de gemeente Nissewaard hebben wij een subsidie aanvraag gedaan voor Sportiviteit en Respect. Om deze subsidie te ontvangen moeten we aantoonbaar aan de slag gaan met dit thema. Naar aanleiding hiervan hebben we gedragsregels opgesteld, welke we met jullie willen delen. Zoals je hieronder kunt lezen zijn veel van de opgestelde gedragsregels gelukkig heel normaal binnen onze vereniging. Echter vinden we het toch goed om deze regels met jullie te delen en willen we jullie vragen om deze te respecteren.

Mocht je aanvullingen of vragen hebben op de gedragsregels stuur dan een mail naar zkv.zuidland@knkv.nl.


Gedragsregels korfbalvereniging Z.K.V.


Bij ZKV :
 • Gaan we respectvol met elkaar om
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals: schelden, pesten, discriminatie en ander agressief gedrag
 • Helpen we elkaar wanneer dat nodig is
 • Laten we iedereen in zijn/haar waarde
 • Houden we ons aan de (gedrags) regels en spreken we elkaar aan op deze regels als dat nodig is
 • Komen we afspraken na
 • Blijven we van de spullen van een ander af
 • Houden we ons materiaal netjes en ruimen we dit op
 • Houden we onze accommodatie netjes en ruimen we onze rommel op
 • Hebben volwassenen een voorbeeldfunctie voor de jeugd

Als lid van ZKV :
 • Spelen we sportief en respecteren we de beslissing van de scheidsrechter
 • Geven we onze tegenstander en de scheidsrechter een hand na de wedstrijd
 • Melden we ons bij verhindering op tijd af